Támogatás - Adó 1%

 • Egyre több regisztrált civil szervezet fogadhat 1%-os felajánlást
  1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról értelmében

 • 4. § (1)21 Kedvezményezettnek minősül

  a)22 a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább

  aa) két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) szerinti – egyesület (kivéve a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet),

  ab) két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett alapítvány, közalapítvány,

  ha belföldi székhelyű és nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végez, továbbá alapszabálya, alapító okirata szerint megfelel a Civil tv. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételnek;

 • Szeretnénk létrehozni az ennek megfelelő Alapítványi hátteret
  Addig is, amíg ez megvalósul, örömmel várjuk és fogadjuk önkéntes támogatásaikat, adományaikat udvarunk fejlesztése céljából