Szülős befogadás, beszoktatás

 • A felgyorsult, stresszel telített rohanó tempójú világunkban az idegrendszeri túlfeszítettség következtében egyre nehezebb alkalmazkodni egy új élethelyzethez.

  Nevelőként, pedagógusként évről évre növekvő számban találkozunk alkalmazkodási-beilleszkedési, magatartási-viselkedési zavarokkal küszködő szülővel és gyermekkel egyaránt.

  Sokat tehetünk azért, hogy e zavarok csituljanak.

  A jövő, felnövekvő generáció szempontjából kiemelten fontosnak tartjuk a prevenciót

  Legfontosabb helyet képvisel folyamatunkban az elfogadó szeretet, bizalom, megbecsülés hármasára épülő fokozatos a gyermek egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodó nyugodt légkörű érzelmi biztonságot nyújtó befogadás.

  Felkínáljuk, megismertetjük a szülőkkel a gyermekük számára legideálisabb érzelmi elválás a szülős beszoktatás módszerét.

  Első találkozás

  Legelső személyes találkozásunk alkalmával kezdetét veszi a preventív beszoktatás folyamata, a szülő-gyermek közös ismerkedő látogatásai. Ebben az időszakban a szülő még rövid időre sem hagyja felügyelete nélkül a gyermekét intézményünkben.

  Célja: A gyermek számára pozitív élmények gyűjtése a családi napköziről, melyek segítségével könnyebbé válik a tényleges beszoktatás.

  Befogadás + a beszoktatás mint eszköz, módszer = beilleszkedés

  „A befogadás folyamata során az újonnan érkező gyermek, felnőtt iránt pozitív, elfogadó magatartást tanúsítunk, közösségünkhöz tartozásának nyilvánítjuk, bizalmunkba részesítjük. Amikor a gyerek érzi és tapasztalja, hogy elfogadtuk, biztonságérzete megalapozódott, akkor kezdjük el a szokások kialakítását. A beszoktatással könnyítjük meg a gyermek beilleszkedését egy új közösségbe, ismertetjük meg a közösség elemi szokásait.

  A gyermek beilleszkedése nagymértékben függ az előzetes befogadástól, majd a fokozatos ütemben és mértékben az egyén maximális figyelembe vételével alakított intézményi szokásoktól. A szeretetteljes légkörrel találkozó kis gyermek egyszer csak azt tapasztalja, hogy jól érzi magát, szívesen jön, nem jelent nehézséget az egyes szituációknak való megfelelés – tehát  beilleszkedett az új közegbe”. /Dr. Hegyi Ildikó/

 • Mi, mint Családi Napközi

  mit tudunk nyújtani a folyamat megkönnyítésére?
  • A tárgyi felszereltséget, barátságos csoportszoba kialakítását.
  • Szakképzett, gazdag módszertani kultúrával rendelkező, empatikus, etikus óvodapedagógusokat, gondozókat. Szeretetet,türelmet, elfogadást és bizalmat sugárzó, gyermekek érdekét szem előtt tartó bánásmódot, pozitív érzelmeket, megerősítést, következetes és tudatos nevelést.
  • Felnőtt közelségét, az egyszemélyes kapcsolatot (ölbe vételt, átkarolást, felemelést, simogatást, vigasztalást…) – a vigasztaló pótanyaságot.
  • A szülők segítését szakmai tapasztalatainkkal.
  • Többszöri ismerkedést - belátogatást, ismerkedő játékot
 • A család és a Családi Napközi együttműködésének első próbája, ahogyan együttesen segítenek, hogy a gyermek megtalálja helyét a közösségben.  A szülős befogadásunk, beszoktatásunk során a gyermek anya, apa vagy nagyszülő jelenlétében ismerkedik a Családi Napközi környezetével, társakkal, játékokkal, szabályokkal, az őt körülvevő felnőttekkel.

  Ez az átmeneti időszak, az első 2 hetet foglalja magába. Ezen intervallumon belül van lehetősége a szülőnek megkönnyíteni a bölcsissé, óvodássá válást.

  Amennyiben az édesanya vissza kíván térni munkahelyére, úgy lehetőség szerint a beszoktatást legalább 1,5 hónappal a tényleges munkába állás időpontja elöttre tervezze. 

  Családi Napközinkben ezt a közös fokozatos optimális befogadást – beszoktatást tartjuk a gyermekek számára  legmegnyugtatóbbnak, s a sok éves tapasztalataink is ezt igazolják.

  Természetesen nem kötelező az optimális szülős beszoktatás, de lehet vele élni. Amennyiben a szülő élni kíván-e lehetőséggel, akkor annak szabályait is elfogadja 🙂

   A 2 héten belül fokozatosan emeljük a gyermek szülője nélkül a Családi Napköziben töltött idejét (egyéni szükségletnek megfelelően, megbeszélés szerint).

  Aki meg tudja oldani annak gyermeke az első napokban, héten lehetőleg csak délelőtt (először az udvari ideig, majd udvar után, illetve ebéd utánig) tartózkodjon a napköziben, mivel idegrendszerük, alkalmazkodó képességük nagyon elfárad, s így nem egyszerre zuhan rá minden új, ismeretlen.

  Ha már a délelőttöt szülő nélkül tölti a gyermek, egy darabig még ne hagyja a családi napköziben egész napra, jöjjön ebéd után érte.

  Amikor már ez is zökkenőmentes, a pedagógusokkal- gyerekkel történő megbeszélés után meg lehet próbálkozni az itt alvással. (mivel az alvás nagyon kritikus pont: a szülő tartózkodjon a közelben, felkelésre legyen itt, várakozzon a gyermek öltözőben,  hogy gyermeke rögtön őt pillanthassa meg). Az első ittalvások és „közös ébredések” után szintén fokozatosan  uzsonna után történő azonnali érkezéssel, majd a délutáni játékidőben  való örömteli találkozással szoktathatják be gyermeküket az „IGAZI MadárTündéres” életbe.

 • Nehézségek

  Zökkenőmentesen nincs beszoktatási folyamat 🙂

  Teljesen természetes, hogy gyermekük nehezen válik el édesanyjától, megviseli az elszakadás, hangos sírás kíséri, esetleg tomboló, hisztis viselkedés kíséretében.

  Tudjuk nagyon rossz érzés, így itt hagyni gyermeküket, de higgyék el ez a viselkedés inkább az édesanyának szól, s távozása után pár perccel már a gyermek könnyen vigasztalható, megnyugodva, érdeklődve tekint a gondozók felé.

  A könnyebb beszokást segíti elő a szülők pozitív, tudatos, magabiztos hozzáállása.

  A gyermeki beilleszkedés-beszoktatás tapasztalatai

  A beilleszkedési időszak alatt pedagógusaink gondozóink, g a gyermekek egésznapját lefedő, tudatos, tervszerű megfigyeléseikkel jutnak információkhoz az összegzés elkészítéséhez.

  A kialakult tapasztalataikat táblázati formában, felelet választós módon jelölik, szükség esetén írásos magyarázattal egészítik ki  és csatolják a gyermekek személyiség lapjához.

 • Fontos szabályok szülők részére
  • Házirendünk tudomásul vétele és betartása.
  • Higiénés szempontokból a beszoktatós szülőknek váltócipő – papucs kötelező!
  • A befogadást egy gyermeknél – egy szülő vagy nagyszülő könnyítse meg.
  • Lehetőleg az legyen vele végig, aki megkezdte a beszoktatást.
  • Ez az időszak csak „RÓLA” szóljon. Kérjük a szülőket ilyenkor kistestvérrel ne jöjjenek. Javasoljuk, hogy ilyenkor vegye át más a szerepet.
  • Gyermekükre most ha minél több időt szánnak ,annál jobban hozzájárulnak bizalma, biztonsága megalapozódásához.
  • Feltétel nélkül, bizalommal fogadják el a pedagógusok, gondozók gyermekek érdekében mondott kéréseit, javaslatait.
  • A befogadási időben kialakításra kerülő minimális közösségi szabályokat igyekezzenek betartani és gyermekükben is erősíteni.
  • A szülők vezessék be a tevékenységekbe (játék, napirend) gyermeküket a biztonságérzetüket megteremtve.
  • Amit ígérnek gyermekük számára, azt tartsák be az ősbizalom ne sérüljön meg.
  • Ha már a délelőttöt a gyermek szülő nélkül tölti: Érkezéskor gyermeküket az pedagógusnak, gondozóknak ajtóban adják át, rövid búcsúzás után elköszönve menjenek el. Az elválásnak a nehézségeit nem lehet teljesen kiküszöbölni, a sírás természetes velejáró érzelmi kitörés.
 • A szülők mivel tudják segíteni gyermekük beilleszkedését?
  • Tegyék örömtelivé, vonzóvá a bölcsi, ovivárást.
  • Éljenek a belátogatások, ismerkedő játszódélután lehetőségével.
  • Próbáljanak a nyár folyamán rövidebb időre nagyszülőkre, ismerősre bízni  gyermeküket segítve ezzel a szülői háztól való elválást.
  • Erősítsék, türelmesen támogassák gyermekük önállósulási törekvéseit.
  • Próbáljanak rendszert vinni családjuk, gyermekük mindennapjaiba a Családi Napközi napirendjéhez hasonlóan.
  • Készítsenek gyermekükről, rövid, írásos bemutatást a pedagógusaink számára a többoldalú megismerés céljából.
  • Ismerkedjenek közösen a gyermek választott óvodai jelével, meséljenek funkciójáról.
  • Az érzelmi megnyugtatáshoz, elváláshoz szükséges otthonról hozott tárgyat biztosítsák( cumit a higiénés tároló dobozával, alvós kendő, párna, plüss alvó játék)