Néptánc

  • Játék, és táncmozdulatok közben felszabadultan,nagyon jól érzik magukat!

  • A Néptánc keretében együtt hallgatunk hangszeres népzenét, népdalokat.

    Ismerkedünk népi mondókákkal,rigmusokkal,játékos,utánzáson alapuló mozgásformákkal miközben fejlődik a  gyermekek mozgáskoordinációja, ritmusérzéke,önfegyelme,építi a közösséget, hozzájárul a szocializáció elősegítéséhez.

  • Ez a művészeti terület kihat az esztétikai -anyanyelvi, értelmi és érzelmi életükre és ezáltal az egész személyiségükre.
    A foglalkozások ideje: hétfőnként 15 óra -15 óra 30 percig