Mozgásfejlesztés

  • Bilibo

    A foglakozások alatt  az eszköz tervszerű és rendszeres használatával koncentrálható a figyelem, fejleszthető az észlelés, javíthatók az oldaliság zavarai, egyensúlyérzék, izomtónus és az idegrendszer éretlensége illetve a megkésett beszédfejlődés terápiájában is nélkülözhetetlen.

  • Néptánc

    A tánc keretében hangszeres népzenét népdalokat hallgatnak, népi mondókákkal, rigmusokkal, játékos, utánzáson alapuló mozgásformákkal ismerkednek, miközben fejlődik mozgáskoordinációjuk, ritmusérzékük. Ez a művészeti terület kihat az esztétikai -anyanyelvi, értelmi és érzelmi életükre és ezáltal az egész személyiségükre.

  • A zene mozzanatokból születik és mozdulatokra késztet, melyben önkifejezésünk ösvényét keressük.