DIFER mérés

 • A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszékének kutatói Nagy József vezetésével a hetvenes évektől foglalkoznak a készségek és képességek kutatásával, vizsgálják az óvodás- és kisiskoláskor alapkészségeit, az ún. elemi alapkészségeket.

  Mindezek alapján 2003-ban alkották meg a DIFER Programcsomagot:

  Diagnosztikus fejlődésvizsgáló és kritérium orientált fejlesztő rendszer 4–8 évesek számára.

  A programcsomag kidolgozásának célja az volt, hogy olyan eszköz jöjjön létre, amely segíti az óvodai és iskolai készségfejlesztő munkát.

  A DIFER-ben szereplő tesztek diagnosztikus képet nyújtanak a készségek fejlettségéről, lefedik annak minden összetevőjét. A készségek fejlettségének diagnosztikus térképe megmutatja, hogy mely összetevőket sajátította már el a gyerek, és milyen fejlesztési teendők vannak még hátra. Egy-egy teszt sikeres megoldása az adott készség optimális begyakorlottságát, elsajátítását jelzi, amit a teszten elért 100 százalékponthoz közeli eredmény mutat. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a készség optimális fejlettségéhez, mint kritériumhoz viszonyítva adja meg a gyerekek fejlettségét.

  A DIFER hét elemi alapkészség fejlesztését segíti. Mindegyikük a személyiségfejlődés, az iskolai tanulás szempontjából kritikus jelentőségű előfeltételnek tekinthető.

 • Ezek a következők:

  • Az iráskészség elsajátításának előfeltétele, kritikus elemi készsége az úgynevezett írásmozgás-koordináció.
  • Az olvasás- és írástanulás megkezdéséhez elengedhetetlen a beszédhanghallás.
  • A nyelvileg közölt információk vételének egyik meghatározó tényezője a relációszókincs fejlettsége.
  • A matematikatanulásé az elemi számolási készség fejlettsége.
  • A tudásszerzés, a tanulás, gondolkodás kritikus feltétele többek között a tapasztalati következtetésnek és a tapasztalati összefüggés megértésének a fejlettsége.
  • Az eredményes iskolai beilleszkedés, tanulás további döntő kritériuma a társas kapcsolatok kezelésének fejlettsége (kortársakkal, felnőttekkel), az ún. szocialitás
 • A Difer mérés minden területen 5 fejlődési szakaszt különít előkészítő, kezdő, haladó, befejező, optimum. Egy nagycsoportos gyermek akkor tudja többé-kevésbé kudarcok nélkül teljesíteni az első osztályt, ha képességei már az utolsó két szakasz valamelyikében helyezkednek el. Ha még csak az előkészítő vagy kezdő szinten tart, nem javasolt számára az iskolakezdés.

 • Vállaljuk igény esetén gyermeke aktuális készségfejlettségek diagnosztikus feltérképezését (rövid illetve szükség esetén hosszú mérés elvégzése)
 • A tesztek felvétele egyéni vizsgálat keretében történik. A készségek fejlettségének diagnosztikus feltérképezése kb. 45-50 percet vesz igénybe.

  Ezt követi egy diagnózis elkészítése az eredmények tükrében, majd az egyéni fejlesztési javaslat összeállítása és a folyamatos fejlesztés megkezdése.

  Minden esetben – bizonyos idejű -4-6-8 hónapi fejlesztés után – megtörténik a kontrollmérés.

  A kontrollmérés és a bemeneti mérés eredményeinek összehasonlító elemzése során megállapítom a vizsgált/fejlesztett készségek fejlődésének mértékét és írásban rögzítem az eredményeket.

  Tapasztalataim azt mutatják, hogy a szülők jelentős részét érdekli a mérések eredménye, és támogatja, hasznosnak ítéli a méréseket és a fejlesztőmunkát.